Brida

Вече не е сред нас, но ще я помним завинаги!

11 април 2008 г – 23  декември 2018 г.
Ловно-киноложки изяви:
  • Септември 2011 в Исперих, св. Хуберт – 6-то място с една реализация и супер апорт от 300м.

brida