Feya ot Lekovi

BOB, 2xCACIB, 3xCAC

Родена на 20.07.2012г.

Динамично куче. Демонстрира отличен хъс за работа, отлична издръжливост, твърда стойка и хубав мек апорт. Совалката е много-добра, скоростна и методична. През време на ловния излет редува галопиращо претърсване с много кратки почивки. В подходящо време издържа на над 6-часов ловен излет без прекъсване. Ловува на пъдпъдък, яребица, фазан и с развит интерес към див заек. Редува „висок нос“ при совалката и „нисък нос“ до локализиране на дивеча. Отлично се справя с намиране и апортиране на отстреляния дивеч.

Отличен екстериор – шампион в клас интермедия на проведената специалка на Клуб епаньол бретон на 14.09.2013г. Допуснато до клубен разплод.


[warning]РОДОСЛОВИЕ[/warning]

[warning]Сертификат ИВК[/warning]


 

 

 

 

 

 


Feya ot Lekovi