Bora

епаньол бретон

Родена на 03 юли 2009 г, женски, бял-оранж. Родителите са от френски развъдник.
Ловува на фазан, яребица, пъдпъдък и заек. Изключително твърда стойка и мек апорт!
Не напуска стойката докато не излети и последния елемент от маркирано ято!
Начин на ловуване – основно с „висок нос“. Притежава много силно обоняние.

bora