Puppies for sale


Кучило „Т“

Балзак де Торментор § Фея от Лекови

родени на 21.04.2019г.

СВОБОДНИ: 3 мъжки


 

 

 

 


Tor ot Lekovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tero ot Lekovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tim ot Lekovi