Sport activities


  • Септември 2011 в Исперих, св. Хуберт – 6-то място с една реализация и супер апорт от 300м с Брида. ОЩЕ СНИМКИ: